Servicemanager ICT

Opdrachtnummer
2477
Opdrachtgever
Juridisch Loket Utrecht
Datum
1 februari 2022 tot 31 juli 2022
Uren per week
voor 32 uur per week.
Status
Open
Regio
Utrecht
Functie type
ICT en IT, Juridisch, Projectmanagement
Sluitingsdatum
6 februari 2022
Verlengingsopties
nader te bepalen

Juridisch Loket

Utrecht

Adres

-

Postcode

-

Plaats

Utrecht

Inleiding

Voor het Juridisch Loket zijn wij op zoek naar een Servicemanager ICT.

Opdracht inhoud

De voor de stelselherziening benodigde innovaties en digitalisering vereisen een solide basis van de IV/Regie organisatie, de ICT middelen en informatievoorziening. Als Servicemanager ben jij een belangrijke schakel binnen de IV/Regie organisatie.

De Servicemanager voert de regie over de IV en ICT-Regie leveranciers van HJL. Je kan op zowel op operationeel als tactisch niveau opereren en bent een volwaardig sparringspartner voor de manager IV/Regie, de managers Uitvoering en Bedrijfsvoering. Je hebt ruime ervaring met regievoering op (technische) leveranciers en weet op basis van partnership de gewenste resultaten te boeken.

Je bent verantwoordelijk voor de verdere inrichting van de rol service (delivery)/ contractmanager binnen het Regiemodel. Concreet bestaat de huidige functie uit een aantal rollen waarvan het de wens is deze beter te beschrijven en in te bedden in de IV Regie model. Samen met de manager IV/Regie realiseer je een definitief inrichtingsvoorstel voor de afdeling, definieer je de benodigde functieprofielen en ga je met HR aan de slag om de bezetting in te vullen.

Gevraagd profiel Resultaatgebieden

Voert regie over de IV en ICT-Regie leveranciers van HJL met als doel de kwalitatieve dienstlening geleverd te krijgen conform contractueel vastgelegde afspraken. Opstellen, inrichten en borgen van procedures, processen, SLA’s en werkwijze. Opstellen organisatievoorstel en invulling van de functieprofielen binnen SIAM domein. Vaststellen van de kaders van de opdracht waarbinnen de IV en ICT-Regie leveranciers zijn diensten levert. Onderhouden van een professionele relatie met alle IV en ICT-Regie leveranciers. Het op een hoger volwassenheidsniveau tillen van het servicemanagement proces. Het vorm geven van het Servicemanagement proces voor een nieuwe nog te ontwikkelen dienst. Activiteiten Beoordelen van service rapportages in relatie tot de afgesproken SLA’s. Acteren bij PI’s welke buiten SLA lopen en daarover escaleren. Afspraken maken met leveranciers over maintenance activiteiten en de communicatie hierover naar de eigen organisatie. Managen van het change proces en het bijhouden van de change kalender. Voeren van operationele en tactische overleggen met de IV en ICT-Regie leveranciers. Afstemming van met informatiemanagement, functioneel beheer, projectmanagement en architectuur. Proceseigenaar incident/problem en changemanagement. Ziet toe op de dagelijkse werkzaamheden van de service coördinator van HJL. Draagt bij aan de verschillende IV en ICT-Regie projecten. Factuur controle en contractmanagement. Inkopen van nieuwe IV en ICT-Regie gerelateerd producten en diensten.

Organisatie

Het Juridisch Loket (hJL) is een onafhankelijke en laagdrempelige stichting waar zo’n 400 medewerkers werkzaam zijn, verspreid over 30 kantoren in Nederland. hJL biedt burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp. hJL is daarmee een belangrijke speler in het stelsel van voorzieningen voor de rechtsbijstand in Nederland. De organisatie werkt momenteel aan het vernieuwen en verder optimaliseren van haar dienstverlening. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verder professionaliseren en inrichten van de IV/Regie organisatie.

Competenties

  • Resultaatgerichtheid: stelt zichzelf ambitieuze doelen; maakt een goede afweging tussen inspanning en mogelijk resultaat; is vasthoudend in het zoeken naar oplossingen voor complexe problemen; stelt zo nodig aanpak bij; besteedt tijd effectief en efficiënt; werkt outputgericht en stelt prioriteiten.
  • Organisatiebewust: schat in wat de gevolgen van handelingen en adviezen zijn, vanuit een goed inzicht in de organisatie; is op de hoogte van de ongeschreven spelregels en kent de weg binnen de eigen informele organisatie en maakt daar effectief gebruik van; legt contacten met andere afdelingen/instanties zet bruikbare, ondersteunende netwerken op; signaleert relevante omgevingsontwikkelingen en integreert deze in het werk.
  • Analytisch vermogen: overziet gevolgen op lange termijn; heeft inzicht in (onderliggende) belangentegenstellingen; plaatst het probleem in een ruimere context dan zijn/haar eigen vakgebied; ziet grote lijnen en tilt vraagstukken op een hoger abstractieniveau; brengt complexe, soms tegenstrijdige informatie terug tot de kern.
  • Vakmanschap: beschikt over diepgaande en actuele kennis en vaardigheden op het vakgebied; is actief gericht op het delen van eigen vakkennis met anderen en maakt ook gebruik van de vakkennis van anderen; handelt zelfstandig, zorgvuldig en resultaatgericht. Initiatief: komt met verbeteringsvoorstellen; kijkt vooruit om op toekomstige gebeurtenissen te kunnen anticiperen; ziet kansen en grijpt deze.
  • Verbindend: weet de verbinding te leggen tussen enerzijds de wensen van de business en anderzijds te leveren diensten van de IV en ICT-Regie leveranciers.

Eisen en wensen

  1. Je beschikt over een voltooide relevante HBO opleiding aangevuld met vakspecialistische kennis.
  2. Je beschikt over 10 tot 15 jaar aantoonbare ervaring in de servicemanagement rol.
  3. Je hebt ITIL practitioner niveau.
  4. Je hebt aantoonbare ervaring met veranderen van servicemanagement processen en structuren.
  5. Je hebt aantoonbare ervaring met participeren in (grotere) Europese aanbestedingen.
Gesprek

zo spoedig mogelijk

Overige informatie

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Reageer via de onderstaande button op deze opdracht. Nog geen profiel? Deze maak je heel makkelijk en snel aan. Nadat jij je interesse kenbaar hebt gemaakt zullen wij contact met je opnemen. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Heb je over deze opdracht of andere opdrachten vragen? Neem dan contact op via 085 – 487 85 00 of zp@jong-en-ko.nl of vul het contact formulier in.

Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je reactie op deze opdracht. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.
Indien je geen ZZP'er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00. ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl. Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.

Overige informatie in verband met Corona  

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.