Ondersteuning Assetmananagement LMS

Opdrachtnummer
2441
Opdrachtgever
Nationale Politie
Datum
1 april 2022 tot 31 maart 2023
Uren per week
voor 32 uur per week.
Status
Open
Regio
Zuid-Holland
Functie type
Bouw en Infra
Sluitingsdatum
28 januari 2022
Verlengingsopties
Ja, maximaal 12 maanden.

Nationale Politie

Adres

-

Postcode

-

Plaats

Rotterdam

Inleiding

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Ondersteuning Assetmananagement LMS.

Opdracht inhoud

Ben jij een professional met kennis en ervaring op het gebied van bouw en vastgoed? Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan de complexe huisvestingsopgave van de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland? De sector Huisvesting zoekt één ondersteuner Assetmanagement ten behoeve van de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

Van ondersteuners Assetmanagement wordt verwacht dat zij de Assetmanager ondersteunen op operationeel en tactisch niveau. Zij zijn daarmee namens de assetmanager aanspreekpunt en adviseur voor (kleine) huisvestingvragen van de eenheid.

De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management en faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van hun huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied. Huisvesting wordt gezien als een belangrijke “enabler” voor de ontwikkeling van de Politie. Daarmee ligt er een belangrijke relatie tussen de ontwikkeling van de strategie van de Politie, de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van de operatie en de organisatie en de realisatie van de meer complexe huisvestingsopgaven.

Deze rol van huisvesting, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, leidt tot een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden kleinere en tientallen grote projecten. Deze projecten moet leiden tot een kwalitatief hoogwaardige, duurzame en toekomstvaste huisvestingsportefeuille. De realisatie van deze projecten vraagt om goed procesmanagement waarin gedurende het proces gestuurd moet worden op de afstemming tussen vraag en aanbod binnen de hiervoor afgesproken kaders op het gebied van ruimtegebruik, kosten, kwaliteit en duurzaamheid, congruentie tussen de relevante besluitvorming binnen en buiten de politie, binnen een complex politiek en bestuurlijk krachtenveld. Daarbij gaat het niet alleen om de huisvesting zelf maar ook de daarmee samenhangende facilities, werkplekautomatisering en voertuigenmix.

Als ondersteuner assetmanagement voer je o.a. de volgende werkzaamheden uit:

 • Vertalen van gebruikerswensen naar een globaal Programma van Eisen;
 • Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken;
 • Uitwerken van objectplannen/ objectvisies;
 • Ondersteuning bij de uitwerking van het huisvestingsplan LMS;
 • Overleg met gebruikers;
 • Ophalen en beoordelen van gebruikers wensen;
 • Opstellen van vlekkenplannen;
 • Opstellen van adviesnotities;
 • Fungeren als opdrachtgever voor huisvestingsklussen zoals verbouwingen of aanpassingen van locaties die te groot zijn voor de lokale Facility teams. Te denken valt aan: realiseren van tijdelijke huisvesting, grotere interne verhuizingen incl. aanpassingen n.a.v. herverdeling locatie, ed.
 • Het bevorderen van de deskundigheid van collega’s, door vanuit je ervaring specialistische kennis en vaardigheden over te dragen.

Je onderhoudt contacten met:

 • De assetmanager;
 • Operationeel leidinggevenden in de eenheid Landelijke Meldkamer Samenwerking;
 • Overige collega's team Ruimtemanagement;
 • Collega's sector huisvesting Politiedienstencentrum;
 • Collega's facilitaire services Politiedienstencentrum;
 • Externe adviseurs.

Competenties

 • Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

Eisen en wensen

 1. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Facility Management of gelijkwaardig.
 2. In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar relevante werkervaring (werkzaamheden zoals benoemd in de opdrachtomschrijving.
 3. Aantoonbare werkervaring met het managen van huisvestingsklussen zoals verbouwingen of aanpassingen van locaties (realiseren van tijdelijke huisvesting, grotere interne verhuizingen inclusief aanpassingen n.a.v. herverdeling locatie etc.).
 4. Aantoonbare werkervaring met het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van vlekkenplannen en haalbaarheidsonderzoeken voor (non-profit) organisaties.
 5. Werkervaring met functionele aansturing van medewerkers.
 6. Beschrijf in de toelichting een referentieopdracht waarvan je van mening bent dat het een gelijkwaardige opdracht is geweest, zoals het gevraagde in het functieprofiel van deze aanvraag. De beschrijving bevat duidelijk de volgende punten (1 t/m 5): 1. De rol van de kandidaat, 2. De werkzaamheden en de periode inclusief naam organisatie waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, 3. De verantwoordelijkheden, 4. Het stakeholderveld, inclusief de span of control en 5. Het resultaat.
 7. Aantoonbare werkervaring met het managen van huisvestingsklussen zoals verbouwingen of aanpassingen van locaties (realiseren van tijdelijke huisvesting, grotere interne verhuizingen inclusief aanpassingen n.a.v. herverdeling locatie, etc.). Motiveer jouw rol, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt.
 8. Aantoonbare werkervaring met het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van vlekkenplannen en haalbaarheidsonderzoeken voor (non-profit) organisaties. Motiveer jouw rol, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt.
 9. Werkervaring met functionele aansturing van medewerkers. Motiveer jouw rol, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt.
Gesprek

n.t.b.

Overige informatie

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Reageer via de onderstaande button op deze opdracht. Nog geen profiel? Deze maak je heel makkelijk en snel aan. Nadat jij je interesse kenbaar hebt gemaakt zullen wij contact met je opnemen. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Heb je over deze opdracht of andere opdrachten vragen? Neem dan contact op via 085 – 487 85 00 of zp@jong-en-ko.nl of vul het contact formulier in.

Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden.
De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij met u een tijdelijk dienstverband aan.

Overige informatie in verband met Corona  
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.