Bouwkostendeskundige

Opdrachtnummer
2436
Opdrachtgever
Nationale Politie
Datum
1 april 2022 tot 31 maart 2023
Uren per week
voor 32 uur per week.
Status
Open
Regio
Zuid-Holland
Functie type
Bouw en Infra, Finance
Sluitingsdatum
28 januari 2022
Verlengingsopties
Ja, maximaal 12 maanden

Nationale Politie

Adres

-

Postcode

-

Plaats

Rotterdam

Inleiding

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Bouwkostendeskundige.

Opdracht inhoud

Ben jij een professional met kennis en ervaring op het gebied van bouw en vastgoed? Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan de complexe huisvestingsopgave van de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland? Binnen het cluster Vastgoedontwikkeling van team Ruimtemanagement sector Huisvesting zijn we op zoek naar een ervaren bouwkostendeskudige.

Gevraagd wordt een proactieve bouwkostendeskudige die zelfstandig op basis van tekeningen en / of een lijst van maatregelen een bouw-, investerings- en exploitatiebegroting op kan stellen. Het draait daarbij om een breed pakket van vastgoedobjecten: van kantoren tot meldkamers en van schietbanen tot trainingslocaties. Daarnaast kan er sprake zijn van een interne verbouwing, (grootschalige) renovaties of nieuwbouw projecten. Binnen het team is een sparringpartner aanwezig.

NB de politie is specifiek op zoek naar een bouwkostendeskudige - en dus geen kostencalculator- die na een inwerkperiode zelfstandig de genoemde werkzaamheden kan uitvoeren.

De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management en faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van hun huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied. Huisvesting wordt gezien als een belangrijke “enabler” voor de ontwikkeling van de Politie. Daarmee ligt er een belangrijke relatie tussen de ontwikkeling van de strategie van de Politie, de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van de operatie en de organisatie en de realisatie van de meer complexe huisvestingsopgaven.

Deze rol van huisvesting, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, leidt tot een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden kleinere en tientallen grote projecten. Deze projecten moet leiden tot een kwalitatief hoogwaardige, duurzame en toekomstvaste huisvestingsportefeuille. De realisatie van deze projecten vraagt om goed procesmanagement waarin gedurende het proces gestuurd moet worden op de afstemming tussen vraag en aanbod binnen de hiervoor afgesproken kaders op het gebied van ruimtegebruik, kosten, kwaliteit en duurzaamheid, congruentie tussen de relevante besluitvorming binnen en buiten de politie, binnen een complex politiek en bestuurlijk krachtenveld. Daarbij gaat het niet alleen om de huisvesting zelf maar ook de daarmee samenhangende facilities, werkplekautomatisering en voertuigenmix.

Als bouwkostendeskundige voer je o.a. de volgende werkzaamheden uit:

 • In de opstart- en definitiefase (en soms ontwerpfase) van projecten het opstellen van bouw-, investeringskostenbegrotingen van utiliteitsbouwprojecten.
 • Het opstellen van exploitatiekostenkengetallen waarmee voor projecten d.m.v. een financieel businesscase model de jaarlijkse exploitatiekosten van projecten worden berekend. Dit model zullen wij uiteraard bij start uitleggen.
 • Het doen van second opinions op begrotingen die door andere adviseurs zijn gemaakt.
 • Het opstellen van elementenbegrotingen, maar tevens het rekenen met kostenkengetallen.
 • Het genereren van kengetallen uit aannemingsbegrotingen van referentieprojecten.
 • Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de kostenkengetallen (investeringskosten- en exploitatiekosten) binnen de politie.
 • Advies over de opgestelde begrotingen en eventuele varianten kunnen leveren aan medewerkers.
 • Het werken conform de bij de politie gehanteerde format (categorisering).
 • Het bijdragen aan landelijke beleidsvoorbereidingen van nieuwe ontwikkelingen.
 • Het bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit specialistische kennis en vaardigheden over te dragen.

Competenties

 • Analytisch vermogen: het vermogen en vaardigheid om goed te analyseren. Onderscheiden van hoofd- en bijzaken, zien van kern van de vraag, snel verbanden kunnen leggen tussen informatie, het snel oplossen van problemen.
 • Zelfstandig werken: in staat om je eigenwerk uit te voeren zonder hulp van anderen.
 • Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Eisen en wensen

 1. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Bouwkunde, Facility Management, Weg/ Waterbouw of gelijkwaardig.
 2. In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar relevante werkervaring met het zelfstandig opstellen van bouwkosten-, investeringskosten begrotingen in de utiliteitsbouw volgens de norm NEN 2699 en volgens de NL-SfB systematiek van interne verbouwingen en renovatie van bestaande panden en nieuwbouw van panden.
 3. In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het rekenen met en analyseren van bouw-, investeringskosten- en exploitatiekosten kostenkengetallen uit begrotingen van referentieprojecten en gerealiseerde projecten.
 4. Aantoonbare ervaring in het zelfstandig opstellen van bouwkosten- en investeringskostenbegrotingen van diverse typologieën gebouwen, waaronder kantoorachtige functies, diverse parkeeroplossingen en specials (opleidingscentra, arrestantencomplexen, forensisch onderzoek, schietbanen, loodsen, garages etc.).
 5. In de afgelopen 2 jaar aantoonbare ervaring in het berekenen van de jaarlijkse exploitatiekosten en werken met cashflowschema’s.
 6. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bouwkosten en in staat deze ontwikkelingen te vertalen naar de juiste investeringskosten.
Gesprek

z.s.m.

Overige informatie

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Reageer via de onderstaande button op deze opdracht. Nog geen profiel? Deze maak je heel makkelijk en snel aan. Nadat jij je interesse kenbaar hebt gemaakt zullen wij contact met je opnemen. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Heb je over deze opdracht of andere opdrachten vragen? Neem dan contact op via 085 – 487 85 00 of zp@jong-en-ko.nl of vul het contact formulier in.

Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden.
De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij met u een tijdelijk dienstverband aan.

Overige informatie in verband met Corona  
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.