IM Adviseur Douane

Opdrachtnummer
2411
Opdrachtgever
Douane Rotterdam
Datum
25 februari 2022 tot 17 januari 2023
Uren per week
voor 36 uur per week.
Status
Open
Regio
Zuid-Holland
Functie type
Beleids- en Adviesdiensten, ICT en IT
Sluitingsdatum
27 januari 2022
Verlengingsopties
Ja, tweemaal twaalf maanden

Douane

Rotterdam

Adres

Reeweg 16,

Postcode

3088 KA

Plaats

Rotterdam

Inleiding

Voor de Douane zijn wij op zoek naar een IM Adviseur Douane.

Opdracht inhoud

DG Douane is op zoek naar een beleidsadviseur Informatiemanagement die de projecten binnen het programma Douane Informatiehuishouding op Orde (DIOO) komt versterken. Het programma DIOO bestaat uit 5 actielijnen met meerdere projecten, waaronder de implementatie Zoek en Vind, e-mailarchivering, DigiDoc en refinement van het DMS van het primaire proces.

Je draagt bij aan het operationaliseren van slimme technische ondersteuning en inrichting die de Douane medewerkers helpen bij het vinden en doorzoekbaar maken van informatie. Dit doe je in samenwerking met gebruikers, leveranciers en beheerpartij. Je neemt dus deel aan meerdere projectteams en geeft jouw visie, beleid en kaders mee tbv DG Douane. Je geeft advies over het inrichten van de informatie, etiquetten over hoe om te gaan met informatie en stemt af met de privacy adviseur. Je hebt nauwe banden met de proceseigenaren om de verbinding te leggen.

Programma Douane Informatiehuishouding op Orde (DIOO) is een meerjarig programma en heeft als opdracht de informatiehuishouding duurzaam op orde te brengen, alsook het verbeteren van de informatievoorziening van het DG Douane naar de Kamer en maatschappij. Een opdracht die voortkomt uit het Departementale Programma IOO (olv het Ministerie van Financiën). En deze is opgezet in reactie op de kabinetsreactie nav het rapport ‘Ongekend Onrecht’, waarin de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zich kritisch uitlaat over de wijze waarop zij tijdens het onderzoek is voorzien van informatie. Daarnaast is er een groeiende noodzaak om de informatiehuishouding en –voorzieningen structureel en duurzaam te verbeteren.

 • Solliciteren voor as. donderdag 27 januari 12:00 uur.

Organisatie

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Competenties

 • Analyserend vermogen: Herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
 • Overtuigingskracht: Spant zich in om anderen te winnen voor een idee of standpunt.
 • Plannen en organiseren: Bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering.
 • Innovatief handelen: Richt zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest op toekomstige vernieuwing van strategie, producten en diensten.
 • Klantgerichtheid: Houdt rekening met de behoeften en belangen van de klant.
 • Resultaatgerichtheid: Richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat.
 • Initiatief: Begint uit zichzelf.
 • Samenwerken: Werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel.

Eisen en wensen

 • Brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied.
 • Inzicht in integrale samenhang met aangrenzende vakgebieden.
 • WO opleiding: relevant diploma richting bedrijfskunde of aanverwante opleiding.
 • Opleiding informatiemanagement of - beheer.
 • Ervaring met informatiebeheer minstens 3 jaar.
 • Ervaring met implementaties van processen en systemen minstens 3 jaar.
 • Kennis van informatiehuishouding.
 • Kennis van Filenet/DigiDoc en DMS-en in het algemeen.
 • Kennis van Zoek en Vind (applicatie DigiDoc).
 • Kennis van archiefwet en -regelgeving.
 • Kennis van privacywetgeving.
 • Ervaring met multidisciplinaire teams.
Gesprek

ZSM

Overige informatie

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Reageer via de onderstaande button op deze opdracht. Nog geen profiel? Deze maak je heel makkelijk en snel aan. Nadat jij je interesse kenbaar hebt gemaakt zullen wij contact met je opnemen. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Heb je over deze opdracht of andere opdrachten vragen? Neem dan contact op via 085 – 487 85 00 of zp@jong-en-ko.nl of vul het contact formulier in.

Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij met u een tijdelijk dienstverband aan. Salarisindicatie € 5.671 tot maximaal €6301 bruto per maand op basis van 40 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).

Overige informatie in verband met Corona  
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.