Juridisch adviseur leges

Opdrachtnummer
2402
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Datum
14 februari 2022 tot 14 augustus 2022
Uren per week
voor 36 uur per week.
Status
Open
Regio
Noord-Holland
Functie type
Beleids- en Adviesdiensten, Juridisch
Sluitingsdatum
28 januari 2022
Verlengingsopties
Ja

Gemeente Amsterdam

Adres

-

Postcode

-

Plaats

Amsterdam

Inleiding

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Juridisch adviseur leges.

Opdracht inhoud

Het project is het wegwerken van een achterstand van beroeps- en bezwaarzaken op het gebied van leges op voornamelijk grootstedelijke bouwprojecten. Als juridisch adviseur leges ben je verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaar- en beroepsschriften tegen aanslagen bouwleges. Het gaat met name om de dossiers van grote bouwprojecten. Hiertoe voer je overleg met (vertegenwoordigers van) belanghebbenden, collega's vanuit verschillende directies en stadsdelen en vergunningverleners, waarna uitspraak op bezwaar kan worden gedaan. Zo nodig voer je ook de beroepsprocedures. Ook adviseer en informeer je proactief het management en draag je bij aan kennisuitwisseling en verbeteren van het legesproces. De opdracht vindt plaats in het team leges van de gemeente Amsterdam. Het team leges is verantwoordelijk voor het samenbrengen van alle leges uit de gehele gemeente in een legesverordening en -tabel.

Verantwoordelijkheden

 • Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften tegen legesaanslagen inzake grootstedelijke bouwprojecten. Denk hierbij ook aan o.a. hoorzittingen en onderhandelingen.
 • Het (mede) verzorgen en/of controleren van de afhandeling van uitspraken op bezwaar en beroep en in samenwerking met collega's de aan de bezwaar- en beroepschriften verbonden incassoaspecten monitoren/behandelen.
 • Bewaken van- en rapporteren over de voortgang, opstellen van informatieoverzichten voor het management over de hoeveelheid en de aard van de bezwaren, en een analyse van deze gegevens.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het management, vanuit zowel een juridisch als financieel perspectief, over de risico's van de bezwaar-en beroepsprocedures, de samenstelling en onderbouwing van de legesverordening- en tarieventabel en eventuele verbeteringen in het legesproces.
 • Contact onderhouden met de verschillende spelers in het legesdossier binnen de gemeente Amsterdam en de vergunningverlenende instantie.

Organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Dienstverlening: de plek met expertise over het contact met alle Amsterdammers. Voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad zijn wij 'het gezicht, de stem en het beeld' van de gemeente. We beantwoorden vragen en leveren diensten en producten van de gemeente Amsterdam aan de burgers en ondernemers. We willen persoonlijke, eenvoudige en toegankelijke dienstverlening bieden aan álle Amsterdammers. Dit doen we via de balie, telefoon en online. We zijn verantwoordelijk voor 8 Stadsloketten, het Contact Center Amsterdam (14 020), het Actie Service Centrum, online formulieren op amsterdam.nl, webcare op social media en post. Persoonlijk, eenvoudig en toegankelijk We zorgen dat alle Amsterdammers eenvoudig, persoonlijk en toegankelijk worden geholpen, of ze nu aan de balie staan, ons bellen, de website bezoeken of een brief van ons op de (digitale) deurmat vinden. Niet onze processen staan centraal, maar de gebeurtenissen in het leven van Amsterdammers waarbij de gemeente een rol speelt. Alle kanalen zijn eenvoudig bruikbaar en toegankelijk voor alle Amsterdammers. Zij moeten zelf hun zaken met de gemeente kunnen regelen. En kiezen zelf welk kanaal ze daarvoor willen gebruiken: website, WhatsApp, e-mail, telefoon, balie of papieren post. Inclusief voor en met de Amsterdammer Al die kanalen zijn ook toegankelijk voor Amsterdammers met een beperking. Digitalisering zien we als een kans om de dienstverlening juist voor hen persoonlijker, eenvoudiger en toegankelijker te maken. Ontworpen vanuit hun leefwereld, zodat zij er optimaal gebruik van kunnen maken. We denken niet alleen vanuit de Amsterdammers, we betrekken ze ook. Met nieuwe technieken onderzoeken we of we de Amsterdammer ook op andere manieren kunnen bereiken. En we zorgen dat de informatie en communicatie van de gemeente begrijpelijker is voor alle Amsterdammers. We verbeteren continu We verbeteren onze dienstverlening continu. Zo ontwikkelen we nu Mijn Amsterdam. Een persoonlijk digitaal portaal waar alle Amsterdammers 24/7 terecht kunnen voor inzage in hun persoonlijke gegevens. En meldingen van overlast kunnen nu 24 uur per dag online en telefonisch worden gemeld bij ons Actie Service Centrum. We werken hier nauw samen met handhaving en andere partijen in de gemeenschappelijke meldkamer. Dienstverlening bestaat uit de afdelingen Stadsloketten, Contact Center Amsterdam (CCA), Actie Service Centrum, Operations Support, Onderzoek & Ontwikkeling en Organisatie & (bestuurs)advies.

Eisen en wensen

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je dient minimaal 1 relevante referentie op te geven Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
 3. Je beschikt minimaal over een afgeronde WO-opleiding fiscaal recht.
 4. Je hebt aantoonbare ervaring met formeel belastingrecht, decentrale heffingen - in het bijzonder leges - en omgevingsrecht.
 5. Je hebt aantoonbare ervaring van onder andere financiën, bedrijfsadministratie en verslaglegging.
 6. Je hebt ruime praktische ervaring met het behandelen van complexe bezwaar- en beroepschriften, bij voorkeur op het gebied van leges.
 7. Je hebt opgetreden als vertegenwoordiger van de werkgever zowel in als buiten rechte, bij voorkeur bij een G4-gemeente of provincie.
 8. Je hebt ruime ervaring en expertise over leges.
Gesprek

week 5 2022

Overige informatie

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Reageer via de onderstaande button op deze opdracht. Nog geen profiel? Deze maak je heel makkelijk en snel aan. Nadat jij je interesse kenbaar hebt gemaakt zullen wij contact met je opnemen. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Heb je over deze opdracht of andere opdrachten vragen? Neem dan contact op via 085 – 487 85 00 of zp@jong-en-ko.nl of vul het contact formulier in.

Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden.
De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij met u een tijdelijk dienstverband aan.

Overige informatie in verband met Corona  

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.