Procesbegeleider Duidelijke Overheidscommunicatie

Opdrachtnummer
2334
Opdrachtgever
VNG
Datum
1 februari 2022 tot 31 maart 2022
Uren per week
voor 21 uur per week.
Status
Open
Regio
Zuid-Holland
Functie type
Administratief en Officemanagement, Marketing en Communicatie, Projectmanagement
Sluitingsdatum
31 januari 2022
Verlengingsopties
In overleg (telkens voor drie maanden). De maximale duur van dit contract is 36 maanden.

VNG

Adres

-

Postcode

-

Plaats

Den Haag

Inleiding

Voor de VNG zijn wij op zoek naar een Procesbegeleider Duidelijke Overheidscommunicatie.

Opdracht inhoud

Doel van de opdracht is gemeenten te ondersteunen bij hun plan van aanpak en bij de passende maatregelen die zij nemen om te zorgen dat ze begrijpelijk communiceren met alle burgers. Dit volgt uit de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tussen BZK en VNG over samenwerking op dit onderwerp in het kader van het Corona Manifest Dichterbij door digitalisering (op 20 augustus naar de Tweede Kamer gestuurd). Daarnaast heeft het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) laten zien dat duidelijke communicatie noodzakelijk is. De tekstmodellen die we naar behoefte en gebruik samen met gemeenten ontwikkelen stellen ambtenaren in staat duidelijk te communiceren met burgers. Het betekent: rekening houden met de lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat taal begrijpelijk is. Door als overheid ambtelijke taal te gebruiken worden burgers buitengesloten. Laaggeletterde burgers, maar ook vele anderen voor wie de overheidscommunicatie onhelder is. Dat is vervelend voor deze mensen, die voorzieningen daardoor kunnen mislopen en daarmee uitgesloten van hulp. Maar door onduidelijke communicatie maakt ook de gemeente zelf extra kosten vanwege de beantwoording van vragen, telefoontjes, baliebezoeken in tijd en inzet van medewerkers. De best practices (gemeente ‘s-Hertogenbosch, belastingdienst België) laten een hoog ambitieniveau en ook rendement zien.

Verantwoordelijkheden

 • Zorgt voor het oprichten en inrichten platform begrijpelijke overheidscommunicatie, waarbij wordt voortgebouwd op het reeds bestaande VNG-forum Digitale Toegankelijkheid;
 • Bundelen van handelingsperspectieven digitale toegankelijkheid en duidelijk communiceren;
 • Bundelen van handelingsperspectieven op houding en gedrag, communicatie, kennisuitwisseling in de werkpraktijk en voorbereiden bijeenkomsten in samenwerking met partners;
 • Zorgt voor verbinding met werkgroepen voor verschillende domeinen en desbetreffende teksten;
 • 5 werkgroepen inrichten en begeleiden die 50 begrijpelijke, inhoudelijk en juridisch correcte tekstmodellen opleveren;
 • Bijdrage leveren aan het bepalen van criteria en behoeften voor de inventarisatie van de 500 meest gebruikte teksten van gemeenten en deze prioriteren naar behoefte om te bepalen voor welke teksten modellen worden ontwikkeld;
 • Bijdrage aan de ontwikkeling van een handreiking voor gemeenten die willen starten met duidelijke overheidscommunicatie specifiek gericht op de gemeentelijke organisatie. Met daarin bijvoorbeeld handvatten voor implementatie van modelteksten, interne bewustwording, campagne en communicatie, rapportage en verantwoording, lessons learned van gemeenten zelf;

Organisatie

VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden, alle 352 gemeenten in Nederland, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. Wij ondersteunen gemeenten bij het aangaan van maatschappelijke opgaven en het uitvoering geven aan wettelijke taken. Dit door het ontwikkelen van programma’s en projecten op het gebied van dienstverlening, uitvoering en ICT. Expliciete besluitvorming over en betrokkenheid van de leden bij deze programma’s en projecten is belangrijk. We werken daarom transparant en in constante afstemming met de betrokken gemeenten. Hun tevredenheid over ons werk is leidend in alles wat we doen. Om onze producten en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraagstukken en behoeften van gemeenten, doorloopt ieder project of programma een vaste ontwikkelcyclus bestaande uit vier fasen: weten, proberen, maken en beheren. Op deze manier werken we doel- en resultaatgericht van een initieel idee naar een concreet product of dienst voor al onze leden. Voor iedere fase die een project doorloopt is binnen VNG Realisatie een basisteam aangesteld. De expertise binnen dit team kan worden aangevuld met specifieke ondersteuning vanuit zes kenniscentra.

De VNG heeft in opdracht van BZK in 2020 een behoeftenonderzoek bij gemeenten uitgevoerd: Duidelijke taal voor inwoners en ondernemers Welke ondersteuning willen gemeenten? Gemeenten vinden het hun verantwoordelijkheid om duidelijk te communiceren naar inwoners. Ook al bestaat er geen wettelijke verplichting dat de dienstverlening ook begrijpelijk moet zijn c.q. voldoen aan een bepaalde norm. Ze willen hier graag meer werk van maken en erbij ondersteund worden. Duidelijke overheidscommunicatie definiëren we zoals op de website van de Direct Duidelijk brigade: rekening houden met je lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is. De grootste behoefte heeft men aan standaardteksten voor webteksten, brieven aan inwoners en ondernemers en webformulieren. Er is dan vooral behoefte aan duidelijke, juridisch juiste teksten, brieven uit het sociaal domein en teksten over landelijke thema’s zoals de Omgevingswet en de Nieuwe Wet Inburgering. Ook werd aangegeven dat er behoefte is aan standaard beeldbrieven (brieven ten behoeve van laaggeletterden), goede voorbeelden en een handreiking die helpt bij werken aan bewustwording en aanpak. De VNG ziet in haar rol mogelijkheden om haar leden hierin te ondersteunen om aan de bovengenoemde behoeften te voldoen. Dit in samenwerking met de Direct Duidelijk Brigade en de Gebruiker Centraal waarbij de expertise van de verschillende partners elkaar aanvullen. Het netwerk van Direct Duidelijk bestaat uit experts, taalcoaches en taalambassadeurs en wordt ondersteund en gefaciliteerd door de Direct Duidelijk Brigade. Om gemeenten te ondersteunen op begrijpelijke overheidscommunicatie en dit thema structureel te borgen richt dit project zich op:

 • Inventarisatie van de meest gebruikte teksten en aansluitend opstellen van duidelijke en begrijpelijke modelteksten. Dit in samenwerking met gemeenten en de Direct Duidelijke Brigade van BZK en de community Gebruiker Centraal.
 • Ontwikkeling van een handreiking ter ondersteuning van gemeenten die aan de slag willen met duidelijke overheidscommunicatie.
 • Het bevorderen van implementatie door de organisatie van workshops en van uitwisseling van kennis door het opzetten van een community.

De uitvoering van dit project wordt gepositioneerd bij het VNG Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid vanwege de inhoudelijke raakvlakken tussen begrijpelijke overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid. Het stimuleren van bestuurlijk draagvlak (burgemeesters, wethouders) en hoogambtelijk draagvlak (hoofden communicatie en gemeentesecretarissen) door middel van bestuurlijke ambassadeur(s) vormt daarvan onderdeel.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Netwerken
 • Praktisch organisatievermogen
 • Digitaal zeer vaardig

Eisen en wensen

 1. Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding;
 2. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring op HBO werk -en denkniveau;
 3. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als procesbegeleider in het gemeentelijk uitvoeringsdomein;
 4. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling in een functie gericht op dienstverlening aan burgers en ondernemers;
 5. Je hebt minimaal 2 jaar van en ervaring met duidelijke overheidscommunicatie blijkt uit CV en benoemen voorbeelden in motivatiebrief;
 6. Je maakt gebruik van eigen telefoon en laptop;
 7. Je hebt affiniteit met duidelijke overheidscommunicatie, blijkende uit motivatiebrief
 8. Je beschikt over een relevant netwerk onder gemeenten, blijkende uit motivatiebrief
 9. Je hebt kennis van gemeentelijke taken in het algemeen
Gesprek

4 februari 2022, tussen 09:00 en 12:00 uur

Overige informatie

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Reageer via de onderstaande button op deze opdracht. Nog geen profiel? Deze maak je heel makkelijk en snel aan. Nadat jij je interesse kenbaar hebt gemaakt zullen wij contact met je opnemen. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Heb je over deze opdracht of andere opdrachten vragen? Neem dan contact op via 085 – 487 85 00 of zp@jong-en-ko.nl of vul het contact formulier in.

Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je reactie op deze opdracht. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.
Indien je geen ZZP'er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00. ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl. Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.

Overige informatie in verband met Corona  

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.