Senior Adviseur Marketing en Communicatie

Opdrachtnummer
2300
Opdrachtgever
VNG
Datum
7 februari 2022 tot 30 juli 2022
Uren per week
voor 20 uur per week.
Status
Open
Regio
Zuid-Holland
Functie type
Beleids- en Adviesdiensten, Marketing en Communicatie
Sluitingsdatum
28 januari 2022
Verlengingsopties
Verlenging in overleg. De maximale duur van dit contract is 36 maanden.

VNG

Adres

-

Postcode

-

Plaats

Den Haag

Inleiding

Voor de VNG zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Marketing en Communicatie.

Opdracht inhoud

In de dagelijkse samenwerking tussen het team Wachttijden van OZJ, en alle betrokken partijen hier omheen, gebeuren veel goede en mooie dingen. De leermomenten en successen willen we goed zichtbaar maken als collectieve verbetering. Het team Wachttijden stopt halverwege 2022 en richt zich daarom nu al op het overdraagbaar, zichtbaar en vindbaar maken van producten en kennis. Daarbij is oog voor de hogere doelen van de Aanpak Wachttijden die verder strekken dan de looptijd van het programma Als Senior adviseur Marketing en Communicatie ben je verantwoordelijk voor effectieve verbinding met alle (landelijk en regionaal) betrokken partijen, professionals en media. Hierbij gaat het niet alleen om het instrument communicatie, maar nadrukkelijk ook om product en distributie. Zo ontstaat er een vliegwieleffect van de geleerde lessen en kennis op dit thema, waar iedereen in het land gebruik van kan maken. Jouw rol is het strategisch neerzetten van de marketing voor de hele Aanpak Wachttijden en de aansturing van de communicatiemedewerker(s) die jou daarin ondersteunen. Het team Wachttijden is op zoek naar een zeer ervaren strategisch marketing- en communicatiespecialist die sturing geeft aan een meer effectieve marketing en vanuit zijn/haar expertise bijdraagt aan de borgingsstrategie. De functie is gepositioneerd binnen het team Wachttijden. Je werkt vooral nauw samen met de landelijk ambassadeur, en de programmacoördinator binnen dit team, maar ook met programmamanager, en de kwartiermaker voor de team overstijgende marketingen communicatiewerkzaamheden binnen de kwartiermakersfase als opvolger van het OZJ in 2022.

Verantwoordelijkheden

 • Implementeren van de marketingstrategie, deelstrategieën en deelplannen, gericht op een lerende beweging in het jeugddomein en in aansluiting op de borgingsstrategie;
 • Projectmanagement over de totale marketing- en communicatie inzet voor de Aanpak Wachttijden;
 • Advisering m.b.t. tot alle mogelijke marketing- en communicatievraagstukken;
 • Aansturing van de communicatiemedewerker(s);
 • Afstemming met VWS en andere primaire stakeholders op jouw portefeuille.

Organisatie

De VNG representeert de 355 Nederlandse gemeenten. Dat doet de VNG ook binnen het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de cliëntorganisaties, de gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van VWS, J&V en OCW.

Bij de VNG is een samenwerkingsplatform in oprichting. Daarin zullen de opbrengsten en het vervolg van de vijf veranderopgaven binnen het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) hun plek vinden. De veranderopgave ‘Ontrafelen en terugdringen van wachttijden’ is er daar één van. We zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke dag beter’. Dat geldt zowel voor de jeugdregio’s als voor onszelf. We stellen ons daarom continu de vraag waar we staan, wat we kunnen verbeteren en of we met de goede dingen bezig zijn.

In 2021 hebben gemeenten €613 mln. aan incidentele middelen ontvangen voor jeugdhulp. Op 22 april jl. zijn er met de VNG afspraken gemaakt over de inzet van €255 mln. uit deze €613 mln. voor de aanpak van wachttijden in de specialistische jeugdhulp. In juni 2021 is het team Wachttijden gestart met de Aanpak Wachttijden. Binnen deze Aanpak Wachttijden wordt ingezet op drie lijnen: data, structurele aanpak en specifieke ondersteuning. Team Wachttijden is met twee pilots gestart in de jeugdhulp regio’s Hart van Brabant (HvB) en Rijnmond. Deze twee pilotregio’s kennen grote verschillen, zowel in ambitie als in urgentie. Zo heeft de regio HvB een lange termijn ambitie: wachtlijst vrij in 2030 en de regio Rijnmond heeft een korte termijn noodzaak: de lange wachtlijsten aanpakken en zorgen voor tijdige passende hulp voor jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel.

Competenties

 • Analytisch vermogen: signaleren en herkennen van belangrijke informatie in een informatierijke omgeving. Verbanden leggen tussen gegevens;
 • Aanpassingsvermogen: blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke doelstellingen los;
 • Anticiperen: weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat in te spelen. Voorkomt dat zaken uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen;
 • Creativiteit: met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van de bestaande;
 • Omgevingsbewustzijn: laten blijken geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie;
 • Plannen en organiseren: bepalen van prioriteiten en aangeven van de benodigde acties, tijd en middelen om gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Zaken conform planning in beweging zetten;
 • Resultaatgerichtheid: Gericht op effectief handelen en het op tijd leveren van afgesproken werk;
 • Samenwerken: Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is. Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken.

Eisen en wensen

 1. Je beschikt over een aantoonbare afgeronde WO-opleiding in marketing, branding of communicatie
 2. Je hebt minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van medewerkers op het gebied van marketing en communicatie
 3. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijke voor marketingstrategie in zijn volle breedte in een complexe politiek en maatschappelijk georiënteerde organisatie
 4. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met lokale/regionale strategische communicatieplanning in minimaal drie jeugdzorgregio’s
 5. Je maakt gebruik van eigen telefoon en laptop
Gesprek

2 februari 2022, tussen 11:30 en 14:00 uur

Overige informatie

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Reageer via de onderstaande button op deze opdracht. Nog geen profiel? Deze maak je heel makkelijk en snel aan. Nadat jij je interesse kenbaar hebt gemaakt zullen wij contact met je opnemen. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Heb je over deze opdracht of andere opdrachten vragen? Neem dan contact op via 085 – 487 85 00 of zp@jong-en-ko.nl of vul het contact formulier in.

Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je reactie op deze opdracht. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.
Indien je geen ZZP'er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00. ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl. Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.

Overige informatie in verband met Corona  

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.